Solidární zvýšení daně

    Ing. Lenka Hájková
 
 

Jste zaměstnanec a týká se vás solidární zvýšení daně? Pak musíte za rok 2015 podat sám daňové přiznání!

Počínaje 1.1.2013 máme v zákoně o daních z příjmů nový pojem, a to tzv. solidární zvýšení daně. Jde o to, že osobám s příjmem vyšším než je 48násobek průměrné mzdy, se zvyšuje „klasická“ sazba daně z příjmů fyzických osob (15 %) o 7 %. Solidární zvýšení daně se nevztahuje na všechny druhy příjmů, pouze na příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP. Nově tak musí někteří zaměstnanci, kterým doposud zúčtování daní prováděl zaměstnavatel, podat sami daňové přiznání, neboť platí, že ten, kdo měl alespoň v jednom měsíci zúčtovaný příjem vyšší než je 4násobek průměrné mzdy, musí si daňové přiznání podat a daň zúčtovat sám. Daňové přiznání za kalendářní rok 2015 musí být podáno místně příslušnému správci daně do 1.4.2016!

Rekapitulace průměrné mzdy a odvozených hodnot pro roky 2015 a 2016:

2015 2016
Průměrná mzda 26 611 Kč 27 006 Kč
4násobek průměrné mzdy 106 444 Kč 108 024 Kč
48násobek průměrné mzdy 1 277 328 Kč 1 296 288 Kč