english
daně, účetnictví, mzdy a personalistika

Daňové poradenství

Vedení účetnictví
Mzdy a personalistika

Profil společnosti

Kdo jsme

Společnost TAXA CONSULTING byla založena Ing. Lenkou Hájkovou v roce 2002.

Nabízí kompletní služby v oblasti daňového a právního poradenství a vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby.

Za dobu svého působení si získala renomé především při řešení komplexních případů v oblasti mezinárodního zdanění.

www-taxaconsulting-cz-ing-lenka-hajkova

Ing. Lenka Hájková

komora

— daňový poradce, ev. č. 1494,
členka Komory daňových poradců ČR od roku 1995

Od roku 1995 se aktivně zabývá výkonem daňového poradenství a již několik let se věnuje publikační činnosti v nakladatelství Verlag Dashöfer (publikace Daňově uznatelné výdajeDaňově uznatelné náklady).

Kromě daňového poradenství vykonává funkci revizora v několika nadačních fondech a působí též jako likvidátor.

Ve společnosti je odborným garantem pro daňovou problematiku.

www-taxaconsulting-cz-ing-veronika-kucharova

Ing. Veronika Kuchařová

komora

— daňový poradce, ev. č. 1698,
členka Komory daňových poradců ČR od roku 1995.

Daňové problematice se věnuje od roku 1995. Ve společnosti působí od roku 2006 jako daňový specialista pro daň z příjmů a daň z přidané hodnoty.

Je odborným garantem pro účetní a mzdovou problematiku.

Služby

Poskytujeme odborné služby v oblasti daňového poradenství, kompletní vedení účetnictví pro všechny typy organizací včetně neziskových, zpracování mezd a personalistiku, administrativní správu budov pro družstva a společenství vlastníků jednotek, jakož i další související služby dle dohody s klientem. Odborným garantem je Ing. Lenka Hájková, daňový poradce ev. č. 1494.

Klienti si mohou vybrat mezi celou škálou služeb, od poradenství v jednotlivé věci až po kompletní ekonomický servis.

Mezi stálé klienty patří zejména domácí, středně velké společnosti z řad projekčních a architektonických kanceláří, dále například zdravotnická zařízení či firmy z oblasti  filmového a hudebního průmyslu. Rovněž spolupracujeme se společnostmi začleněnými v nadnárodních koncernech, kterým pomáháme s transformací účetních závěrek do IFRS podoby. Zahraničním klientům – fyzickým a právnickým osobám – nabízíme právní a ekonomickou pomoc při zahájení podnikání na území ČR, jakož i v jeho průběhu.

Poskytujeme poradenství ve věcech daní a obdobných plateb, jakož i v záležitostech, které s daněmi přímo souvisí. Pro stálé klienty zajišťujeme průběžné poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem upravujících sociální a zdravotní pojištění, jakož i vybraných soukromoprávních předpisech.

Dále nabízíme dohled nad vedením účetnictví, resp. daňové evidence, tak, aby účetnictví účetní jednotky bylo úplné, průkazné a správné.

Zejména se specializujeme na následující oblasti – autorská práva, nemovitosti, mezinárodní zdanění, likvidace a transformace obchodních korporací či družstev.
Zpracováváme daňová přiznání a jiná hlášení jak k přímým (zejména daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí), tak k nepřímým daním (daň z přidané hodnoty).
V případě požadavku klienta je možnost odkladu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, jakož i pro zaplacení daně, o tři měsíce.
Nabízíme zastupování klienta daňovým poradcem před příslušným správcem daně v jakékoliv fázi a formě daňového řízení – daňová kontrola, místní šetření, odstranění pochybností, podání vysvětlení.
Kromě dohledu nad vedením účetnictví vedeme kompletně účetnictví včetně sestavování účetních závěrek. Účetnictví je vedeno zároveň tak, aby klient měl průběžný přehled o stavu hospodaření. Nabízíme též možnost komfortního vedení účetnictví formou vzdáleného přístupu. Pro neúčetní jednotky vedeme daňovou evidenci, popřípadě jiné nezbytné evidence požadované daňovými předpisy.
Nabízíme kompletní vedení mzdové agendy včetně přípravy pracovních smluv a dohod mimo pracovní poměr. Zajišťujeme průběžný kontakt s příslušnými institucemi – finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, aj. Na žádost zaměstnanců vystavujeme veškerá potvrzení související s pracovněprávním vztahem, provádíme roční zúčtování daní, popřípadě jsme nápomocni při sestavování daňového přiznání.
Pro majitele domů nabízíme spravování záležitostí týkajících se hospodaření domu, tzn. předepisování nájmů, plateb do fondů oprav, plateb za služby a jejich vyúčtování po skončení kalendářního roku. Pro společenství vlastníků, družstva či jiné právnické osoby zajišťujeme zároveň vedení účetnictví, pro jednotlivce pak účetnictví, popřípadě jinou evidenci.
Po dohodě s klientem zajistíme i další služby související povahy, jako např. pomoc při vyřizování žádostí o úvěry, leasingy, oznamování a zápisy do veřejných rejstříků, popřípadě administrativní služby, apod.

Ceník služeb

I. Daňové poradenství

— daňové poradenství   2 000 Kč  / 1 hod.

— konzultace ve věcech daní, poplatků a dalších věcech, které s daněmi přímo souvisejí
— zastupování klienta daňovým poradcem v daňovém řízení


II. Zpracování daňových přiznání

— daň z příjmů

Cena závisí na rozsahu zpracovávaných dat a pohybuje se v rozmezí od 3 000 Kč (u fyzických osob) do 50 000 Kč (u právnických osob)

— daň z přidané hodnoty   1 000 Kč
— daň silniční   300 Kč  / 1 auto
— daň z nemovitých věcí   300 Kč  / 1 nemovitá věc
— daň z nabytí nemovitých věcí   300 Kč  / 1 nemovitá věc / 1 poplatník


V případě soustavného vedení účetnictví je zpracování veškerých daňových přiznání zahrnuto v ceně za vedení účetnictví, resp. daňové evidence.

III. Vedení účetnictví

— cena se stanoví s ohledem na typ právní formy klienta, formu evidence (účetnictví,
daňová evidence, ostatní) a množství zpracovávaných účetních dokladů.


IV. Mzdy a personalistika

— mzdy a personalistika   350 Kč  / 1 zaměstnanec / 1 měsíc

V. Správa budov

— administrativní správa budov   200 Kč  / 1 měsíc / 1 jednotka

Aktuality


 
 
 RSS

Kontakt

Kde nás najdete

 •       TAXA CONSULTING, s.r.o.
 •       IČ 26708523, DIČ CZ26708523
 •  
 • Telefon:
  +420 257 310 494
 •  
 • Sídlo:
        Štěpánská 61
  116 02 Nové Město
 •  
 • E-mail:
 •  
 • Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, číslo 188378

Obrázek

obrázek vchodu do lucerny

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva